feat0

Another Post with Everything In It

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat.

Read More
feat2

A Post With Everything In It

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat.

Read More
feat3

Quotes Time!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat. Proin vestibulum. Ut ligula. Nullam sed dolor id odio volutpat pulvinar. Integer a leo. In et eros

Read More
feat4

Another Text-Only Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum lorem non leo. Morbi volutpat, urna eu fermentum rutrum, ligula lacus interdum mauris, ac pulvinar libero pede a enim. Etiam commodo malesuada ante. Donec nec ligula. Curabitur mollis semper diam.

Read More
feat5

A Simple Post with Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum lorem non leo. Morbi volutpat, urna eu fermentum rutrum, ligula lacus interdum mauris, ac pulvinar libero pede a enim. Etiam commodo malesuada ante. Donec nec ligula. Curabitur mollis semper diam.

Read More


Panawen ti Ayat Ita

Napanak man itay idiay Trinoma tapno idiayak nga agsurat. Adda ngamin ti paboritok a Cafe sadiay. Implastar ko man ti laptop ko iti lamisaan, nagtugawak, ket inuray ko nga iyeg da ti kape nga order ko.

Mayat ti nagpuwestoak ta makitak latta ti panaglabas dagiti tattao nga mapan agbuya ti sine ken dagiti agpasyapasyar laeng iti uneg ti mall. Ayna Apo! Talaga nga napno ti Ayat ti lubong ita. Balentayms kunam man! Adu dagiti babbalasang nga adda bitbit da a sabsabong wenno tsokolate. Agi-inniggem da met iti ima ken agpagnapagnada iti mall. Nagadu a talaga ti tattao sadiay. Siyempre dagiti siguro agar-arem kadagiti dungngo da a ket mabalindan nga maala ti ur-urayenda a sungbat ti ayatda.

Nalpas met ti date kon idi napan a parbangon. Rabii ngamin aginggana agsapa ti trabaho ni Cha idiay ABS-CBN, sinorpresak man ket napanak idiay opisina na sakami nagkape iti alas dos iti parbangon. :D Daytoy met ti umuna a daras a nangtedak iti sabong kenkuana. Mayat met ti adda romantic streak na sagpaminsan. heheheh. Ala ngaruden ta agsuratak pay manen kadagiti proyektok.